Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10087 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6548 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Adjudicació d'una parcel·la municipal
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5949 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació del Pla econòmic financer per al període 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5948 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la modificació i actualització dels Estatuts que han de regir l'Agrupació dels municipis Serra de Daró i d'Ullastret SEC 24/2020
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4835 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació dels padrons fiscals de l'IBI i l'IAE de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4833 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 4138 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Nou termini per a la presentació d'ofertes de licitació d'una parcel·la industrial municipal
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 2014 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 2013 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de projectes d'obres municipals
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1148 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva pressupost 2020