Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis d'Ullastret i Serra de Daró i de creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala secretaria intervenció del municipi d'Ullastret
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 4110 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu, torn de reserva especial, per a l'accés a la plaça de l'escala d'administració general de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Serra de Daró
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1851 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1799 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10087 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6548 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Adjudicació d'una parcel·la municipal
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5949 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació del Pla econòmic financer per al període 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5948 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la modificació i actualització dels Estatuts que han de regir l'Agrupació dels municipis Serra de Daró i d'Ullastret SEC 24/2020
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4835 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació dels padrons fiscals de l'IBI i l'IAE de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4833 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019