Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4835 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació dels padrons fiscals de l'IBI i l'IAE de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4833 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 4138 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Nou termini per a la presentació d'ofertes de licitació d'una parcel·la industrial municipal
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 2014 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 2013 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de projectes d'obres municipals
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1148 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva pressupost 2020
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 990 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació provisional modificació parcial i derogació Ordenança fiscal núm. 13, d'expedició de documents
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 972 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació plec i licitació parcel·la industrial
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10174 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ Edicte d'exposició pública del pressupost i la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 8067 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries per a nou equipament. Ratificació d'acords precedents