Edictes

Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5087 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4111 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 4202 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 1967 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de les operacions de delimitació dels termes municipals
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 1966 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació de padrons fiscals 2022
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1902 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i l'Ordenança reguladora de la recollida dels residus municipals
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1898 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial del Projecte de millora del paviment i serveis de la plaça de l'Església de Sant Iscle
Exercici: 2022 Bop: 20-0 Edicte: 441 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública d'uns projectes d'obra ordinària
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11245 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances